Nysted Orgelmuseum
Referat 2024

FORMANDENS BERETNING


Af Panna Friis-Grigoncza - formand for Nysted Orgelmuseums venneforening


Projekter i 2023

Marts- juni

1.Erik Poppe husorgelTV2ØST besøgte Nysted Orgelmuseum den 12. marts, hvor geolog og orgelbygger Jacob Friis-Grigoncza er i gang med at samle Danmarks formodentlig største husorgel. Det nye orgel, som han arbejder på at samle til orgelmuseet, beliggende i stueetagen af hans hjem i Nysted, består af imponerende 896 piber.

Orglet, der tidligere tilhørte den afdøde organist Erik Poppe, siges at være Danmarks største husorgel. Det blev oprindeligt bygget i1980'erne og krævede dengang fem års arbejde at samle. Efterfølgende blev det adskilt i mange hundrede dele og har ligget i kasser i næsten 20 år. Genopbygningen af orglet er derfor en betydelig opgave, fyldt med mange udfordringer og ukendte faktorer.

Jacob Friis-Grigoncza deler indsigt i den komplekse mekanik i orglet og nævner udfordringen ved, at han aldrig har set det samlet før. Manglen på en samlevejledning gør det nødvendigt at eksperimentere med at forbinde de forskellige dele korrekt. Han forklarer, at arbejdet kræver massering på visse steder, adskillelse og rengøring, samt smøring af mekanismerne.

Dette arbejde kræver både tid, tålmodighed og ekspertise, samt en vis grad af adræthed. På trods af udfordringerne lykkedes det at samleorglet, og det blev brugt i sommerkoncerterne, selv uden pedalværk.April– august

2.Forbedre informationsniveauet på Nysteds Orgelmuseum, så de besøgende får mere ud af deres besøg.

Hæfter: Informationshæfte med forklaring om museets instrumenter og historien bag dem, samt historien om de orgelbyggerier, der har bygget dem. Desuden beskrivelse om udviklingen af orgelbyggeriet herhjemme, især perioden under Orgelbevægelsen i 1930'-40' erne, hvor der skete en rivende udvikling i dansk orgelbygning, og det blevinternationalt kendt for sine instrumenter af høj kvalitet. Hæftet er 30 side og trykkes 600 eksempel. Hæftet er på dank og en andenudgave på tysk. Skrevet Jacob Friis. Oversættelse Angela Wertenbach.

Tavler: For hvert udstillet orgel i museet er lavet en informationstavle, hvor det pågældende instrument er beskrevet samt historien bag. Produceret 15 stykker tavler. Informationstavlerne er påsat standereudført i lakeret fyrretræ. Desuden er der påført QR-koder for hvert instrument, hvorfra de besøgende ved hjælp fra deresmobiltelefon kan skanne QR koden og hente musikstykker indspillet på det pågældende instrument. Indspilningerne er foretaget på Orgelmuseet ved henholdsvis organist Anne Kirstine Matthiesen og Søren Glerup Hanssen. Lydoptagelse lavet af Jesper Jørgensen.


3.Orgelfestival 2023 juni – juli - august

Vi fuldførte vores hidtil mest vellykkede koncertsæson, både hvadan går antallet af publikummer og de positive tilbagemeldinger frabåde publikum og de optrædende.

Vihar modtaget talrige positive kommentarer fra forskellige fronter,hvor mange har fremhævet den gode stemning under koncerterne samtden kærlige og unikke atmosfære på stedet.

Orgelmuseet,med sine mange landsbykirkeorgler, og haven, med sin smukke æstetik,blev også rost. En særlig oplevelse var "huskoncerten" påkirkeorgler, som blev betragtet som intime og tætte.

Mellemmusikstykkerne blev publikum informeret på en underholdende måde omde sjældne instrumenter, komponister og kompositioner, hvilketgjorde oplevelsen endnu mere speciel.

Ipauserne strømmede folk ud for at nyde solnedgangen ved Rørsøen,hvilket tilføjede en ekstra dimension til atmosfæren.

Iår bestræbte vi os på at sammensætte et ekstraordinært farverigtprogram, som kun kunne nydes på Orgelmuseet.

Voresmål var at præsentere orglet i en kammermusikalsk kontekst, omgivetaf andre instrumenter samt den menneskelige stemme og kor.


24/6kl. JAZZ- KASPERTRANBERG & JACOB ANDERSKOV DUO "SAMKLANGOG FÆLLESSANG" Sommerensførste koncert med jazztrompetisten Kasper Tranberg, en af de mestanerkendte moderne jazzmusikere, der optræder på internationalescener og underviser i Canada, Paris og på KøbenhavnsKonservatorium, sammen med hans dygtige pianist, var en kæmpesucces. Jazzimprovisation i fællessang med publikum skabte en unikstemning. Koncertrækken levede op til alle vores forventninger medfuldt hus hver gang, høj musikalsk kvalitet, tilfredse ogentusiastiske publikummer samt glade musikere over det udsolgte ogbegejstrede publikum. Stemningen var virkelig høj.


15/7 WILLIAM BYRD OG FORLØBERE MED KAMMERORGEL SAMMEN MED SANG, ZINK OGGAMBE

Viønskede også at introducere vores publikum for andre særligeinstrumenter som zink, engelsk kammerorgel fra 1600-tallet ogBibelregal - et sandt kuriosum.OliverHirshs koncertprogram for William Byrds engelske kammerorgel, sopran,zink og gambe kunne kun opleves her ognu.


22/7SOLO, DUO, TRIO! 3 concerti af J. S. Bach fortasteinstrumenter! Bach-koncertenblev udført samtidig af tre organister på tre forskelligetasteinstrumentermed førendedanske solister. Publikum blev placeret midt i begivenheden, omgivetaf to orgler og et flygel på tre sider, hvilket skabte en eneståendeoplevelse.

5/8CORO MONTI AZZURRI Italiensk renæssancekor i tidstypiskekostumer, med dansere

dirigent,organist Maurizio Maffezzoli, solist Lene Langballe – fløjter,zink. CoroMonti Azzuri, et renæssancekor iført pragtfulde renæssancekostumer,optrådte med organisten og dirigenten Maurizio Maffezzoli, der komdirekte fra Midtitalien.

Atindkvartere 33 italienske sangere med ægtefæller og børn i privatehjem under Middelalderfestivalen og Hajkutterfestivalen, hvor alovernatning var booket, var en kæmpe opgave. Men vi klarede det, ogvores italienske gæster satte kulør på middelalderfestivalen medderes optræden. Orgelmuseet var fyldt til bristepunktet, og hverkoncert blev mødt med stående og stormende bifald fra publikum, tilstor glæde for de optrædende kunstnere.


April- oktober

4.Guidet tour, orgelintroduktionog åbningstid i juli, august

Iløbet af sommersæsonen, fra april til oktober, har vi arrangretadskillige orgelintroduktioner med Panna Friis-G. for både grupperog private besøgende, der har booket guidede ture. Vi har haft besøgaf forskellige grupper med deltagerantal fra 4 til 40 personer,heriblandt Nykøbing Falster kor, cykelgrupper, menighedsråd,Ældresagen, Lolland Falster stift, Business Danmark, samt tyske ogdanske familier og Marienlyst Højskole grupper. Samlet set har 288besøgende haft fornøjelsen.


Iåbningstiden torsdag, fredag og lørdag frakl. 14 til 16 i juli - august, lykkedes det os i år at samle ottefrivillige til at være vagter på museet. Vi er dybt taknemmeligefor deres dedikation og indsats, og vi håber, at der også i 2024vil være personer, der har lyst til at hjælpe. I alt besøgte 126personer museet i denne periode.


5.Julemarked Flere tusindebesøgende November 17-18


Indkomst 

1)Medlemskontingent 225-kr for enkelt person og 375-kr. foren par. Medlemmer få billetter for 100-kr. I stedet for 150.kr. Vihar i 2023 alt sammen 66 medlemmer, 36 enkelt personer og 15 par.


I2023 brugte vi næsten hele medlemsindkomst for at forhøjeinformationsniveauet i orgelmuseum. Vi har lavet indspilninger medalle 15 orgel, købt CD player, hovedtelefoner, MP3 afspillere, lavetegetræs oplysningstavler. Kun materiale kostet over 20.000-kr udennogen form for honorar.


2)Guldborgsund kommune finansiering af Orgelfestival 50.000-kr.


3)En privat protektor har doneret til Nysted Orgelmuseums venneforening 30.000 kr. Vi har brugt 20.000 for aktiviteter og 10.000 for at udgive et orgelhæfte på 30 sider på tysk og dansk, om vores orgler som besøgende kan få i orgelmuseum.


4)Thorkild Høeg Mindelegat.

Viansøge Thorkild Høeg mindelegat 15.000-kr ikke ankommet endnu.Først skal laves færdig og afregnes.


5)Vi ansøgte Augustinus Fonden, som tidligere har givet støttetil os. Men i dette år gav de ikke.


6)3 årig bevilling

Siden december har Panna F.G. været i dialog med Guldborgsund Kommune omen potentielt 3-årig støtteaftale. Kontrakten er endnu ikke blevet underskrevet. Der er drøftelser omkring en årlig støtte på 60.000kr. til gennemførelsen af orgelfestivaler med 9 koncerter årligt.


Ny tiltag

Januar2024

Mødemed Orgelklubben og Orgelmuseet!

Vier henrykte over at meddele, at PannaFriis-Grigonczastifteren Nysted Orgelmuseum har haft et inspirerende møde medstifteren af Orgelklubben Katrine Immerkjær og administrativ lederMette Ulrikkeholm for at diskutere spændende samarbejdsprojektermellem Orgelmuseet og Orgelklubben!

2024 bliver børnenes år på Nysted Orgelmuseum! Snart vil vi præsenterealle de spændende aktiviteter rettet mod børn, for børn og ombørn. Vær klar til en række unikke oplevelser!

Viglæder os til at dele flere detaljer med jer, så følg med foropdateringer om de kommende arrangementer og aktiviteter. Lad ossammen skabe en musikalsk og lærerig oplevelse for vores ungebesøgende!26– 28 april 2024 DenDanske Orgelselskab Årsmøde

Beskrivelse:DetDanskeOrgelselskabs årsmøde og generalforsamling i 2024 afholdes påNysted Orgelmuseum og udgør en betydningsfuld begivenhed, hvormedlemmerne - organister, orgelbyggere og orgelentusiaster -traditionelt samles til en række aktiviteter. Foreningen har enimponerende historie; gennem deres 52 år afholder de det årligeårsmøde med ekskursioner, koncerter og den formellegeneralforsamling.

Åretsbegivenhed i 2024 byder på besøg og introduktion til NystedOrgelmuseums 15 bevaringsværdige orgler, en række spændendeekskursioner til Nysteds områdets interessante orgler fredag, lørdagog søndag, samt deltagelse i koncerter eller gudstjenester. Detteskaber en unik ramme for fejring og vidensdeling inden fororgelkunsten og dens historie og understreger foreningens vedvarendeengagement og historiske betydning gennem de seneste 50 år.


Koncertplan2024

NYSTEDORGELMUSEUM FEJRER 5-ÅRS JUBILÆUM

med9 festivalkoncerter om lørdagen kl. 19.30 JUNI, JULI, AUGUST,SEPTEMBER, OKTOBER


lørdagd. 8. juni Åbningskoncert for Orgelmuseets5-års jubilæums fejring og fernisering

BoKarberg (bokarberg.dk)120 stykkes fløjte samling - fløjter og piber i orglerne. (Denrigtig titel kommer senere)

WinnieBugge Frandsen – fløjte, Earlymusic– Fløjtenist / Travertist Winnie Bugge Frandsen

SørenGleerup Hansen – orgel, Velkommen- Søren Gleerup Hansen (organistgleerup.dk)


lørdagd. 22. juni Händel og CarlPh. Emanuel Bach orgelkoncerti G Dur for orgel og ensemble og andre kammermusikalske værker fororgel og strygere.

EnsembleStorstrøm https://www.ensemblet.dk/

BabettHartmann - orgel BabettHartmann – Organist, Harpsichordist and Director (wordpress.com)


lørdagd.6juli DUO1702 Duoenbestår af blokfløjtenist Louise Hjorth Hansen CV– Louise Hjorth – blokfløjtenist og organist KatrineImmerkjær KristiansenKatrineImmerkjær Kristiansen | DKDM, som har spillet sammen siden 2005 da de begge studerede påSyddansk Musikkonservatorium i Esbjerg. De er begge debuteret frasolistklassen; Louise i 2012 fra Royal College of Music, London, samti 2013 fra konservatoriet i Odense, og Katrine i 2013 frakonservatoriet i Esbjerg, med sideløbende studier i London. Duo1702spiller mange koncerter i Danmark ogi udlandet, bl.a. på The National Gallery i London. I Italien,Sverige.


lørdagd. 13 juli Abel Nyerges jazz trio – trompet

ÁbelNyerges – trompet, AlexanderBak-Hansen – pianist, organist, -kontrabas


lørdagd. 20 juliKoncert for celloog orgel - originalmusik for de to instrumenter sammen

AnjaLillemæhlum – cello AnjaLillemæhlum – cellist (anjalillemaehlum.dk)

KarstenGyldendorf – orgelhttps://www.herlufsholmkirke.dk/kontakt/organister/om-karsten-gyldendorf


lørdagd.27juli professor Hans Fagius (Sverige) - orgel

Swedishclassical organistand pedagogueFagius was born in Norrköpingand studied organ with Bengt Berg before entering the RoyalCollege of Music, Stockholm,where he studied with AlfLinder.After graduating in 1974 he studied organ privately with auriceDurufléin Paris. He taught organ in Gothenburg and Stockholm before beingappointed professor of organ at the RoyalDanish Academy of Musicin 1989. He became a member of the RoyalSwedish Academy of Musicin 1998.

Fagiushas recorded many albums, including the complete organ works of J.S.Bach and the complete organ works of MauriceDuruflé. His recording of the three major organ works of FranzLiszt won the Grand Prix du Disque of the Hungarian Liszt Societyin 1981.


lørdagd.14 september Bach to RockOriginaleBach-værker møder deres rockinspirede udgaver organisten professorSven-Ingvart Mikkelsens inciterende og smukke fortolkninger.

Sven-IngvartMikkelsen – orgel, professor ved Det Kongelige DanskeMusikkonservatorium.


lørdagd. 5. oktoberKoncertmed 3 organister: MatteoImbruno, Pannaog Jacob Friis-Grigoncza

http://matteo.imbruno.antenna.nl/english-biography.htmlSKOLE-/FAMILIEKONCERTER 2024

mandagd. 22. SeptemberSkolekoncert Camille Saint-Saëns Dyrenes karneval.

AnneKirstine Mathiesen – orgelhttps://sites.google.com/site/annekirstinemathiesen

VibekeAstner– orgel http://www.klassiskkoncert.dk/index.php?id=77

Referat fra Nysted Orgelmuseums Venneforening generalforsamling den 11.marts 2024. kl. 17.30


Fra bestyrelsen var formanden, Panna Friis-Grigoncza, og bestyrelsesmedlem AnneKirstine Matiesen langtidssygemeldte.


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Indkomne forslag.
  4. Aflæggelse af revideret regnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af én suppleant.
  8. Valg af to revisorer(bilagskontrollanter).
  9. Eventuelt.Ad 1. Jacob Friis-Grigoncza blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Dagsordenen blev godkendt, hvorefter Jesper B. Jørgensen fremlagde bestyrelsens beretning på vegne af den fraværende formand (på grund af langtidssygemelding). Beretningen blev godkendt enstemmigt.


Ad 2. Formandens beretning læs ovenfor.Ad 3. Der var to forslag til afstemning:

Forslag 1: Ændring af foreningens vedtægter, så der fremover afholdes mindst to møder årligt i stedet for mindst fire.

Forslag 2: Ændring af vedtægten, så der fremover står, at Venneforeningen støtter Orgelmuseet i stedet for at drive det.

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget.


Ad 4. Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt.


Ad 5. Det blev vedtaget at fastholde kontingentet som hidtil: 375kr. for par og 225 kr. for enkeltmedlemmer.


Ad 6. To medlemmer, Peter Jørgensen og Anne Kirstine Matiesen, trådte ud af bestyrelsen. Da bestyrelsen stadig havde fem medlemmer tilbage, og ingen af de fremmødte ønskede at stille op, blev det besluttet, at bestyrelsen fremover består af: Panna Friis-Grigoncza(formand), Jacob Friis-Grigoncza, Jesper B. Jørgensen, Søren Gleerup og Susanne Winther-Nielsen (kasserer).


Ad 7. Peter Jørgensen, der trådte ud af bestyrelsen, blev valgt som suppleant.


Ad 8. Stig Weye blev valgt som bilagskontrollant, og Karen E. Madsen som bilagskontrollant suppleant.


Ad 9. Der blev foreslået at lave flere installationer i Museumshaven. Pt. har Bo Karberg udlånt et vindspil, som har været tilgængeligt fra Rørsø-stien. Jacob ønskede at åbne haven mere og gøre det tydeligt, at man gerne måtte komme ind og prøvevindspillet, ved f.eks. at skære lågen og hegnet ned og skilte med, at det er tilladt. Susanne undersøger muligheden for hjælp fra Hans, da det er et større arbejde.


Referat: Susanne Winther-Nielsen (kasserer)