Nysted Orgelmuseum
Orgelselskabets ÅRSMØDE 2024

Orgelselskabet Årsmøde 2024

den 27 - 28 april


  • Ekskursioner - besøg af alt sammen 27 orgler!


  • Koncert i Klosterkirken: Kristian Lumholdt 27/4 kl. 20


  • Højmesse i Maribo Domkirke 28/4 kl. 10

PROGRAM


Alle program er åbne for alle, undtagelsen fra generalforsamlingen. Adgang med egen bil. Orgelselskabet arrangerer orgelintrodiktioner.


LØRDAG d. 27 April


kl.10 Nørre Vedby kirke

kl.11.30 Gundslev kirke

kl.13 Nysted kirke

kl.14 Generalforsamling i Nysted Orgelmuseum (kun for medlemmer)

kl.15.30. Orgel introduktion og koncert i Nysted Orgelmuseum (16 orgler)

kl.18 Middag 

kl.20 Koncert med Kristian Lumholdt i Nykøbing klosterkirke (Klosterkirke 2 orgler)


SØNDAG d. 28 April


kl.10 Højmesse Maribo Domkirke (domkirke 3 orgler)

kl.12 Frokost i Maribo

kl.13 Hunseby kirke Vasilij Malysh holder orgelintroduktion

kl.14.30 Rødby kirke, Tågerup kirke

Det Danske Orgelselskabs årsmøde og generalforsamling i 2024 afholdes på Nysted Orgelmuseum og udgør en betydningsfuld begivenhed, hvor medlemmerne og interesserende- organister, orgelbyggere og orgelentusiaster - traditionelt samlestil en række aktiviteter. Foreningen har en imponerende historie; gennem deres 52 år afholder de det årlige årsmøde medekskursioner, koncerter og den formelle generalforsamling.


Åretsbegivenhed i 2024 byder på besøg og introduktion til NystedOrgelmuseums 16bevaringsværdige orgler, en række spændende ekskursioner tilNysteds områdets interessante orgler lørdag og søndag, samtdeltagelse i koncerter eller gudstjenester. Dette skaber en unikramme for fejring og vidensdeling inden for orgelkunsten og denshistorie og understreger foreningens vedvarende engagement oghistoriske betydning gennem de seneste 50 år.


I år er det vores ære, at denne forening holder deres årsmøde i vores Nysted Orgelmuseum.

27. april kl. 20

VIP koncert med

KRISTIAN LUMHOLDT

ved orglet i Klosterkirken Nykøbing Falster

For at gøre Orgelselskabets årsmøde i 2024 til en uforglemmelig begivenhed, har holdet på Nysted Orgelmuseum ikke kun sørget for spændende udflugter for at udforske områdets fascinerende orgler, men også planlagt en helt særlig koncertoplevelse for medlemmerne af ORGELSELSKABET og ORGELMUSEET samt støtte medlemmer. GRATIS ENTRE.


Oplev denne virtuose musiker i en enestående koncert, arrangeret af Nysted Orgelmuseum i forbindelse med Den Danske Orgelselskabs Årsmøde.

Entre er gratis, fortrinsvist for medlemmer af orgelselskabet og Orgelmuseet samt deres støttemedlemmer og orgelvenner.

Kristian Lumholdt, en mesterlig organist, har præget lyden af Haderslev Domkirke siden 2010. Efter 11 år forlod han Haderslev Domkirke for at tage fat på nye musikalske eventyr ved Hillerød Kirke. Ud over at væve stemningsfuld musik ind i gudstjenesterne, har han forfinet sit håndværk med særligt fokus på korakkompagnement, ensemblespil og improvisation. Hans fingre har danset henover tangenterne ikke blot i hjemlige koncerter, men også på internationale scener, og hans talent har klangt på CD'er og tv-skærme verden over.


Kristian Lumholdt, en disciple af professor Hans Fagius fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, har ikke blot været en organist, men også en formidler af musikkens magi som lærer i orgel og orgelkundskab ved Løgumkloster Kirkemusikskole.


KONCERT PROGRAM

Kig ind senere...

DEN DANSKE ORGELSELSKAB

Formand:

Per Rasmus Møller


Det Danske Orgelselskab blev stiftet i 1970 af en kreds af organister, orgelbyggere og andre orgelinteresserede. Selskabets formål er at udbrede forståelse og interesse for orglet, at virke for vedligeholdelse og bevaring af tidstypiske og værdifulde instrumenter samt at støtte videnskabelig og historisk udforskning af navnlig danske orgler.

Næstformand:

Henrik West


Medlemmerne modtager hvert år to numre af tidsskriftet ORGLET, der indeholder artikler om orgelbygning og orgelrestaurering samt anmeldelser af bøger, cd’er og grammofonplader. Tidsskriftet rummer derudover detaljerede oplysninger om alle nybygnings-, ombygnings- og restaureringsarbejder, der udføres af danske orgelbyggere.

BLIV MEDLEM https://orgelselskabet.dk/bliv-medlem/

Medlemsservice:

Flemming Møller


Olufsvej 39, DK-2100 København Ø
Tlf.: (+45) 60 85 89 08
E-post: flemmingpdqmoller@gmail.com


To gange årligt udsendes pr. e-mail et mindre hæfte indeholdende referater og oplysninger om ekskursioner og andre medlemsaktiviteter.

Orgelselskabet har siden 1981 udgivet Dansk Orgelårbog. Den sidste af disse, Dansk Orgelkultur, markerede foreningens 25 års jubilæum.

Hvert år arrangeres der ekskursioner i forskellige egne af landet, samt ca. hvert andet år en udlandstur. Tidligere ture har gået til bl. a. Holland, Tyskland, Frankrig, England og Sverige.