Nysted Orgelmuseum
GENERALFORSAMLING 2024

GENERALFORSAMLING 2024

Nysted Orgelmuseums venneforening inviterer hermed vores medlemer til atdeltage i årets generalforsamling.16.30

Ankomstog registrering. Kaffe/te og småkage. Mulighed for at betale årskontingent 2024.


kl.17.00 -18.00

Generalforsamling medfølgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2.Bestyrelsens beretning.
3. Indkomne forslag.
4. Aflæggelseaf revideret regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6.Valg til bestyrelsen.
7. Valg af én suppleant.
8. Valg afto revisorer
9. Eventuelt.


kl.18-18.30 introduktion af nye orgler
ogMinikoncert.Forslag,der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig væreformanden i hænde (info@orgelmuseum.dk)senest 8 dage før generalforsamlingen.

Hvornår

MANDAG den  11 marts  2024  kl. 16.30 - 18.30

Hver

Nysted Orgelmuseum,

Adelgade 30, 4880 Nysted