Nysted Orgelmuseum
Nivåorglet

Nivåorglet


Doneret af Karlebo Sogns menighedsråd.


Instrumentet har formodentligt oprindeligt stået i Søllerød Kirke 1823 - 1893. Blev bygget af ukendt orgelbyggermester, muligvis med genbrug af forskellige dele fra kirkens tidligere orgel eller fra andre orgler.

Enkelte piber i fløjte 4´kan således måske dateres helt tilbage til Jochum Müller. Det blev ombygget i 1800-tallets midte.

Da Søllerød Kirke skulle have nyt orgel i 1893 solgtes det gamle. Samme år købte Nivaagaard Bedehus (beregnet for teglværksarbejderne på Nivå Teglværk) et orgel (sandsynligvis ovennævnte orgel fra Søllerød), hvor det stod fra 1893 - 1910. 


Istrumentet flyttes til den ny Nivå Kirke, da denne var færdigbygget, hvor det stod fra 1910 - 1990. Instrumentet blev kraftigt renoveret i 1961 af Th. Frobenius & Co Orgelbyggeri. Nivå Kirke fik et nyt stort otgel i 1980, mens det gamle flyttedes ned i koret som kororgel, hvor det blev frem til 1990. Da den nye Egedal Kirke blev bygget, udlåntes orglet til denne fra 1990 - 2003. Bagefter flyttedes det til Nivå Kapel, hvor det stod fra 2004 - 2018.


Facadepiber er attrapper af træ. Registertrækkene ligner den kuglerunde type som Ramus byggede. Et registertræk til en vakant stemme er en anden type og kunne være bygget af Marcussen.

Den 6. stemme er senere sløjfet. Det meste pibemateriale har meget blandet oprindelse er fra omk. år 1800 samt fra midt eller slutn. 1800-tallet. Octae 2 fra 1900-tallet og nye baspiber af Gedact 8´samt blæser og bælganlæg fra renoveringen i 1962.


Disposition:


Fugara 8´(C-H fælles med Gedact 8´), Gedact 8´, Principal 4´, Fløite 4´, Octaw 2