Nysted Orgelmuseum
Erik Nielsens husorgel

Erik Nielsens husorgel


Historie:

Byggetaf orgelbygger Erik Nielsen over en længere periode. 1970’erne.Erik Nielsen var ansat som orgelbygger hos firmaet Marcussen &Søn i Aabenraa, og byggede i sin fritid og som pensionist bl.a. 2husorgler. Orglet byggede han sammen med hjælp fra intonatør fraMarcussen & Søn Adolf Wehding og orgelbygger Verner Pedersen. Dehavde mange hyggelige stunder sammen hjemme i Eriks værksted.

Donerettil Jacob Friis-Grigoncza af organist Finn Evald 2015.


Disposition:

Mekanisksløjfevindlade med 2 manualer og pedal, 5 stemmer:

Iman.: Træprincipal 8’ (træ), Fløjte 2’ (træ)

IIman.: Spidsgedakt 4’ (træ), Principal 2’ (facade, tinlegering)

Pedal:Sordun 16’


Temperering:Silbermann 1/6 komma modereret middeltone.


Instrumenteter specielt ved hovedsageligt at have træpiber, der giver det ensærlig klang.

Som med andre små kammermusikalsk prægede orglerbygget i den periode, var der hentet inspiration fra Compeniusorglet(1610) på Frederiksborg Slot, der oprindeligt var bygget til at ståi riddersalen og levere danse- og underholdsmusik til fest.

Michael Prætorius: Spagnoletta fra ”Terpsichore”

Anne Kirstine Mathiesen ved Erik Nielsens husorgel