Nysted Orgelmuseum
Mesingorglet

Bernardo Storace: Aria sopra la Spagnoletta Var.4.

Anne Kirstine Mathiesen ved Mesingorglet

Mesingorglet


Historie:

Orgletblev bygget af Frederik Nielsen i 1886. Han overtog J. A. Demantsorgelfabrik i Århus i 1878 og var aktiv indtil sin død i 1903.

Hanbyggede talrige orgler. Langt de fleste var små orgler med 1 manualmed få stemmer og uden pedalklaviatur. De fleste orgler var byggetpå klassisk vis som sløjfeladeorgler. Af og til tillod han sig atlave forsøg med mekanikken i orglerne. Mesingorglet repræsentereret sådant forsøg, idet vindladen er en såkaldt springlade.


Instrumentethar oprindeligt stået i ”Tisted” Frimurerloge. I 1951 blev detflyttet til Mesing Kirke ved Skanderborg af orgelbygger A. C.Zachariasen.

Det blev nedtaget o. 1998 af Marcussen & Søn ogflyttet til Danmarks Orgelmagasiner, hestestalden til SchackenborgSlot.

Fra 2016 i André Palsgårds samling.

I 2019 doneret til Nysted Orgelmuseum af André Palsgård.


Disposition:

Springladeorgelmed 1 manual (C-c''') og 4 stemmer:

Fugara8 Fod (C-H er dækkede træpiber fælles med Gedact 8 Fod), Gedact 8Fod, Principal 4 Fod, Flóite 4 Fod.


Bevaretpumpepedal for orga-nisten.


Springlade:Mesingorglets spring-lade har en traktur, der er bygget påkonventionel måde med 49 ventiler i et ventilkammer med spunslukke,der kan åbnes fra bagsiden. Registraturen har ikke 4 sløjfer, men4x49 små ventiler. En ventil består af en lodretstillet, rundmessingplade med vandret akse af messingtråd med gevind.Messingtrådene er skruet ind i en længdegående træstok, der ermonteret bag hver af pibe-stokkene. Trækkes et register, vil alle 49ventilplader blive trykket ind i åben stilling. Da træstokkene erfjederbelastede, vil et løft på registerknappen medføre, at denspringer tilbage – deraf navnet springlade.