Nysted Orgelmuseum
Erik Poppe husorgel

Erik Poppes husorgel

TV2 ØST var på besøg d.12/3 for at høre om husorgelprojektet!

Jacob bygger Danmarks største husorgel.

Udsendelsen om orglprojekt starter fra 10 minutter 59 sekunder af nyhedstraten.

Arbejdet med at samle Erik Poppes gamle husorgel, og som muligvis er landets største husorgel, er i fuld gang.


Projektet er enormt og besværliggøres noget af en manglende samlevejledning.


Erik Poppe byggede selv på det i 5 år. Dvs. det primært må være bygget i 1981-86. Dog aldrig blevet helt færdigt, og ændret lidt undervejs. Godt halvdelen af piberne (7 ud af 16 stemmer) kommer fra det gamle orgel i Dragør kirke (det nuværende Jensen &Thomsen orgel er bygget i 1981, så det passer med at pibematerialet kommer fra det gamle orgel).


Desuden er en meget store og vitale dele bygget af orgelbygger Carsten Lund.


Det er Jacob Friis-Grigoncza, der ene mand står for genopbygningen af instrumentet.


Alene flytningen af de mange piber, kasser mm. var et helt projekt i sig selv, og tog en hel dag. Det var der heldigvis hjælp til fra blandt andre Jesper Jørgensen samt gode naboer til museet.

Den smukke blå farve inden i orglet er påmalet af Jacob, og han har nogle ideer om dekorationer på låger og sveller, som endnu ikke er helt fastlagt.


Det vides endnu ikke præcist hvornår orglet bliver færdigt. Forhåbentlig inden sommerkoncerterne. Men det vanskeliggøres ikke kun af den manglende samlevejledning.

De mange års opmagasinering gør også, at det er usikkert, om alle de elektriske dele fortsat fungerer. Det kan kun tiden vise, og indtil da må vi vente i spænding og håbe, at vi en dag igen kan høre, hvordan orglet klinger.


Sidste billede viser orglet i sin fulde opstilling i Erik Poppes hjem.

Bernardo Storace: Aria sopra la Spagnoletta Var. 6

Anne Kirstine Mathiesen ved Erik Poppes husorgel