Nysted Orgelmuseum
Links

Det Danske Orgelselskab   

https://orgelselskabet.dk/  https://www.facebook.com/search/top?q=det%20danske%20orgelselskab

Det Danske Orgelselskab blev stiftet i 1970 og dets formålsparagraf lyder: Selskabets formål er at udbrede forståelse og interesse for orglet. Endvidere er det selskabets formål at virke for vedligeholdelse og bevaring af tidstypiske og værdifulde instrumenter samt at støtte videnskabelig og historisk udforskning af navnlig danske orgler.
Ved medlemskab af selskabet er du med til at støtte disse aktiviteter. Til formålet råder selskabet over tidsskriftet ORGLET, der udkommer med fire årlige numre. Siden 1970 er desuden udgivet en række årbøger blandt andet med artikler om Orgelbevægelsens betydning for orgelbygningen i 1900-tallets anden halvdel. Selskabet har endvidere stået som initiativtager til en række ekskursioner i ind- og udland - senest den i Organistbladets julinummer s. 246 omtalte ekskursion til Holland i september 2005.
I ORGLET søger redaktionen at bringe stof af såvel historisk som aktuel art - blandt det sidstnævnte kan nævnes artikler om nybyggede orgler og en årlig beretning om danske orgelbyggeriers arbejder. Selskabet ledes af et repræsentantskab og en bestyrelse, hvor alle - bladets redaktion inklusive - arbejder uden betaling. 
Tegn medlemskab i Det Danske Orgelselskab, hvis du vil støtte interessen for og forskningen om pibeorglet. Medlemskab koster årligt 290 kr., 170 kr. for studerende og pensionister. Medlemskab tegnes ved henvendelse til: Ellen Lorentzen, Månen 5, Torup, 3390 Hundested. e-mail: ellenwl@mail.dk Hvis du allerede er medlem, så støt selskabet ved at få en god ven til at tegne medlemskab. Pibeorglerne og selskabet fortjener og trænger til opbakning! Venlig hilsen Henrik Fibiger Nørfelt

André Palsgård - Orgelsamlingen


Double - klikk på billedet for link


Mecklenburgisches Orgelmuseum

Malcow


Double - klikk på billedet for link

Nationaal orgel Museum

Elburg, HollandDouble - klikk på billedet for link

Orgelstadt Borgentreich


Double - klikk på billedet for link

Orgelbaumuseum Schloss Hanstein - Ostheim v. d. Rhön

Orgelbau und Orgelmusik - Immaterielles Kulturerbe der UNESCO seit 2017Double - klikk på billedet for link

Royal Dutch Organ Society


Double - klikk på billedet for link

Liste over orgelmuseer

Klikk på titel