Nysted Orgelmuseum
Løsningorglet

Løsningorglet


Historie:

Orglet blev bygget til Løsning Kirke aforgelbygger Frederik Nielsen i 1885 af brugte dele. Vindladen eroprindeligt bygget af Demant.

Piberne i orglet er sammenbragt. Detoprindelige orgel var bygget i 1845 af Demant, men det blev udsat forbrand i 1849.

Der blev bygget nyt orgel af resterne af detteinstrument i 1850. Vindladen var oprindeligt bygget til 5 stemmer,men dispositionen blev senere minimeret fra 5 til 4 stemmer, oginstrumentet havde ved opstillingen i Løsning Kirke i 1885 4stemmer.

Det fik senere tilbygget 2 pneumatiske stemmer, men detvides ikke hvornår det fandt sted og hvem, der foretog ombygningen.De blev fjernet igen ved nedtagningen af orglet i Løsning Kirke i1972.

Detnye orgel som Løsning Kirke fik i 1972, blev tegnet af arkitekterneExner. Johannes Exner fandt det gamle orgel interessant og købte deti forbindelse med nedtagningen.

Det blev derefter stillet op i derestegnestue på Marselisvej i Århus.

Orglets facade vendte her ind modvæggen, og den åbne bagside vendte ud mod tegnestuen, fordi hanfandt opstillingen af piberne malerisk!


Disposition:

Sløjfeladeorgelmed 1 ma-nual (C-c''') og 4 stemmer:

Principal8 Fod (C-H åbne træpiber), Fugara 8 Fod (C-H er dækkede piberfælles med Gedact 8 Fod), Gedact 8 Fod, Flóite 4 Fod (e-c’’’åbne piber)

Bernardo Storace: Aria sopra la Spagnoletta Var.2.

Anne Kirstine Mathiesen ved Løsningorglet